MOVEON PARTNERS A/S PERSONDATA POLITIK

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet ved MoveOn Partners A/S.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

1.1 Oplysninger vi indsamler

MoveOn Partners A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside.

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse af hjemmesiden. I den forbindelse indhentes oplysninger om IP-adresse, netværksudbyder og browserklient.

Hvis du ønsker at modtage information eller købe en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer.

1.2 Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.moveonpartners.com er MoveOn Partners A/S, Korskildeeng 6, 2670 Greve, CVR nr. 30909194.

1.3 Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som e-mailadresse, navn, adresse og telefonnummer indhenter vi for at kunne kontakte dig eller levere det den ydelse, som du har købt hos os.

Dine tekniske data som om IP-adresse, netværksudbyder og type af browserklient indhenter vi for at kunne få hjemmesiden til fungere samt forbedre din oplevelse på hjemmesiden.

Vi placerer nødvendige cookies for at kunne få hjemmesiden til at fungere, samt eventuelle yderligere cookies for at forbedre din oplevelse på hjemmesiden.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med et besøg på hjemmesiden vil blive slettet efter 1 år.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med efterfølgende kundeforhold slettes 5 år efter du har modtaget vores ydelse.

1.4 Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Simply A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Simply A/S´ datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Databehandlerne behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, for at sikre os, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

1.5 Dine rettigheder

Som den registrerede har du forskellige rettigheder, som vi skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du kan indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@moveonpartners.com.