Vi tager ansvar

Bæredygtighed er ikke noget, vi bare taler om. Hos MoveOn tager vi økonomisk, socialt og miljømæssigt ansvar og integrerer det i vores daglige arbejde for at sikre bæredygtig udvikling på alle områder.

Det har af samme årsag været helt naturligt for os, at kaste os over FNs 17 verdensmål. Medarbejderne i MoveOn har udvalgt et antal målsætninger, som vi ihærdigt arbejder på at konvertere til daglig tanke og handling.

Vi samarbejder løbende med alle faste kunder og samarbejdspartnere om at fremme og udvikle bæredygtige løsninger. Arbejdet omfatter alt fra bedre udnyttelse og genanvendelse af bestående inventarpuljer samt optimering af kvadratmeterne i bygningsmassen, til brug af genanvendte og recirkulære materialer i de forskellige dele af flytteprocessen.

Vi er miljøcertificerede, og anvender udelukkende miljørigtige materialer. Alt affald kildesorteres og bortskaffes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anbefalinger og de lokale myndighedskrav.

Desuden samarbejder vi med en række kommuner om at hjælpe borgere, der har fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Vi har skrevet under på en aftale om socialt ansvar, hvori vi forpligter os til at række en hånd frem og være med til at styrke borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi ansætter også ud fra en social ansvarsfølelse, og har plads til medarbejdere med fysiske eller psykiske udfordringer. Vi har etableret et gedigent samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner om såvel praktikforløb som 2-årige elevforløb. Endelig tilbyder vi også studerende mulighed for et trygt og godt studiejob, der ikke karambolerer med studieindsatsen.

…OG SÅ HOLDER VI HVAD VI LOVER!