Indretningsforslag

Gode idéer, ønsker og det muliges kunst

Skal I flytte til nyt eller blot rokere rundt? I begge tilfælde giver det god mening at have en indretningsplan at agere ud fra. Hvad kan lade sig gøre – og hvordan placerer vi medarbejderne hensigtsmæssigt? 

Vi tager udgangspunkt i jeres nuværende inventar, og vurderer i samråd med jer behovet for suppleringskøb eller møbeltilpasninger. Indretningen tager hensyn til de eksakte møbelstørrelser og tager selvfølgelig også højde for de forskellige myndighedskrav på området. Og så inkorporerer vi naturligvis individuelle ønsker og krav til indretning og placering på afdelings- og medarbejderniveau.   

Den færdige indretningsplan kan efterfølgende danne grundlag for flytningen, idet vi indarbejder vores unikke logistiksystem for en hurtigere og mere effektiv afvikling af flytteaktiviteten. 

Hvis I lige som os har fokus på bæredygtighed, vil det altid give god mening at undersøge muligheden for at genanvende mest muligt af inventaret på bedst mulige vis, i stedet for blot at købe nyt. På den måde begrænser I belastningen af såvel bundlinjen som miljøet.

Skal vi tage en snak og en kop kaffe? Skriv eller ring til os.

Kontakt