Håndtering af IT arbejdspladser

Lad IT afdelingen have fokus på driften

En nedpakning og efterfølgende opsætning af en medarbejders IT arbejdsstation virker umiddelbart som en ganske banal opgave. Men som oftest er det en af de mest tidskrævende discipliner. Specielt hvis medarbejderen selv skal klare opgaven. IT afdelingen skal i hvert fald ruste sig til et massivt pres på supportfunktionen, og risikoen for at ligge underdrejet i en længere periode bliver pludselig meget tydelig. Som oftest er der tale om afhjælpning af helt banale udfordringer.

Man kan spørge sig selv, om det overhovedet giver mening. I hovedparten af de flytteforløb vi gennemfører, bliver vi også hyret ind til at håndtere medarbejdernes IT udstyr. På den måde sikres, at arbejdspladsen er testet og fuldt funktionel, når medarbejderen møder ind dagen efter flytningen. Medarbejderne kan straks gå i gang med dagens arbejde, og IT afdelingen kan bevare fokus på de primære driftsopgaver. 

Når vores kunder regner på det, så er det faktisk også den allerbilligste måde at håndtere arbejdsstationerne på. Og så får man ovenikøbet fornøjede medarbejdere med i handlen.

Skal vi tage en snak og en kop kaffe? Skriv eller ring til os.

Kontakt