Flyttebudget

Hvad koster en virksomhedsflytning egentlig?

Med mere end 100.000 arbejdspladsflytninger under bæltet, har vi efterhånden set det meste og hørt det meste i flyttemæssig sammenhæng. Alligevel er det et fåtal af gange, at vi er stødt på en virksomhed, der rent faktisk havde udarbejdet et realistisk budget for den samlede flytteomkostning.

Den gængse version er i stedet at ringe til et par flyttefirmaer, og få et tilbud. Udgangspunktet er en flyttedato og noget i retning af: ”vi skal have det meste med”. Helt naturligt anfører flyttefirmaerne en række forbehold i tilbuddet, og den samlede faktura ender ud med et helt andet – og meget større – beløb end først antaget.

Men egentlig udgør flyttefirmaet den mindste udgift. Virksomheder, der anlægger en Total Cost of Ownership (TCO) betragtning, ved udmærket at virksomhedens egne interne ressourcer er de dyreste – og de mest kostbare. Man kan jo selv regne på udgiften til en funktionær, der ikke udfører den opgave, den pågældende er ansat til. For ikke at tale om det manglende driftsresultat, der skal lægges oveni.

Hertil kommer alle de øvrige udgifter forbundet med en virksomhedsflytning, som man ikke er er klar over – før boet gøres op til allersidst. Ved at tilknytte os på et tidligt tidspunkt, får I et samlet overblik over opgavemængden og dermed også de samlede omkostninger. Vi anviser alternative løsningsmuligheder, og kommer med vores anbefalinger til budgetlægningen. 

Den omvendte tilgang er at skitsere jeres budgetloft og så lade os vurdere, hvordan I får mest muligt ud af pengene med mindst mulig ressourcebelastning.

Skal vi tage en snak og en kop kaffe? Skriv eller ring til os.

Kontakt