Arealoptimering

Bedre kvadratmeterudnyttelse klinger på bundlinjen

Workplace Occupancy Monitoring, Real-time Workplace Analytics eller Kloge Kvadratmeter – kært barn har mange navne. I bund og grund handler det om at skabe et overblik over, hvor vidt I udnytter jeres nuværende bygningsmasse optimalt. 

Med en øget grad af hjemmearbejde og en stigende opmærksomhed på begreber som free-seating eller aktivitetsbaseret indretning, fokuserer flere og flere virksomheder på udnyttelsen af egne kvadratmeter samt indretningen heraf.

Vi sørger for at give jer det rette beslutningsgrundlag. Hvad er udnyttelsesgraden eksempelvis fordelt på arbejdspladser i de forskellige områder? Er der basis for at indføre free-seating i bestemte områder? Kan antallet af mødelokaler indskrænkes? Eller er der grundlag for at reducere kapaciteten i de enkelte mødelokaler? Anvendes loungeområderne overhovedet?

Analysen giver ikke det endelige svar, men sikrer et konkret statistisk grundlag for at vurdere mulighederne for en optimering af bygningsmassen.

Vi har i flere tilfælde oplevet, at vores kunder kan reducere kvadratmeterne med op imod 40-50%. Vi har endvidere stået for indretningen af de tilbageværende kontorarealer ud fra den forudgående behovsanalyse. Og så har vi den sidste ende etableret indretningen i praksis. 

Det giver gedigne besparelser på arealomkostningen og en konkret reduktion af jeres CO2-belastning. 

Skal vi tage en snak og en kop kaffe? Skriv eller ring til os.

Kontakt