DTU – Danmarks Tekniske Universitet

Hvordan flytter man en bakterie?

Laboratorier fyldt op med alt fra mikroskoper, glaskolber og forsøgsdyr til specialfrysere og store varmeskabe. Mere end 10.000 stykker udstyr med krav om specialviden og ekstra sikkerhed. Farlige kemikalier og sundhedsskadelige bakteriekulturer, som var en uerstattelig del af igangværende forskning. Der måtte absolut ikke tabes noget på gulvet.

Fødevareinstituttet (FOOD), Veterinærinstituttet (VET) og Institut for Akvatiske Ressourcer (AQUA) skulle flytte sammen. Førhen lå institutterne henholdsvis i Mørkhøj, Frederiksberg og Charlottenlund – og vi blev hyret til at styre slagets gang og få de 750 medarbejdere og 400 laboratorier godt på plads i fire helt ny opførte bygninger i DTU-byen i Lyngby.

Tilbage til cases