Dansk Industri og Dansk Byggeri

Fusion med konkurrenten

To konkurrerende arbejdsgiverorganisationer skulle lægge fejderne på hylden og flytte sammen i Industriens Hus. Fusionen havde været planlagt længe, men kunne først formelt bekræftes efter to generalforsamlinger. Derfor blev processen presset sammen til en intens periode, hvor planlægning og eksekvering overlappede meget mere, end vi normalt tillader. 

Det var et vilkår, fordi vi ikke for alvor kunne gå i gang med flytteplaner og interne rokader, så længe hele fusionen i princippet kunne falde til jorden. Fusionen blev godkendt, og i weekenden efter flyttede vi Dansk Byggeris 130 medarbejdere ind hos Dansk Industri, hvor vi samtidig rokerede rundt på 170 medarbejdere og endnu flere arbejdspladser i integrationens navn. Mandag morgen kunne alle så møde ind til en ny fælles hverdag.  

Tilbage til cases